อันดับ

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.09.13 ~ 2020.09.25 ดำเนินอยู่

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.09.13 ~ 2020.09.25 (ดำเนินอยู่)

 • อันดับ
 • ประเทศ /ชื่อเล่น
 • ชื่อเล่น
 • กำไร/ขาดทุน(%)
 • ปริมาณการซื้อขาย
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
 • อัตราการชนะ %
 • Equity ($)
 • ประวัติ
 • ranking-1
 • RU

  Russia

 • ksm1
 • 9,892.10%
 • 406
 • 40.63%
 • 81.53%
 • $ 999,210.05
 • ranking-2
 • TH

  Thailand

 • Saduytoos
 • 3,111.40%
 • 21
 • 35.17%
 • 100%
 • $ 321,139.73
 • ranking-3
 • JA

  Japan

 • tomopapa51
 • 1,892.11%
 • 430
 • 19.61%
 • 90.93%
 • $ 199,211.04
 • 4
 • EN

  Nigeria

 • Tammiyo
 • 877.30%
 • 110
 • 8.91%
 • 100%
 • $ 97,729.80
 • 5
 • RU

  Russia

 • Korol
 • 693.85%
 • 22
 • 20.24%
 • 95.45%
 • $ 79,384.96
 • 6
 • TH

  Thailand

 • Taey
 • 612.55%
 • 410
 • 25.43%
 • 95.37%
 • $ 71,255.01
 • 7
 • ID

  Indonesia

 • Langitglwing
 • 440.49%
 • 176
 • 31.57%
 • 73.3%
 • $ 54,048.67
 • 8
 • EN

  Pakistan

 • ali
 • 301.45%
 • 86
 • 11.63%
 • 98.84%
 • $ 40,144.90
 • 9
 • KO

  South Korea

 • minelauva
 • 287.98%
 • 25
 • 16.79%
 • 92%
 • $ 38,797.60
 • 10
 • UK

  Ukraine

 • vladimerkuzm
 • 336.30%
 • 15
 • 26.88%
 • 100%
 • $ 43,629.52
 • 11
 • EN

  Nigeria

 • GSHSfx
 • 325.09%
 • 514
 • 25.36%
 • 88.72%
 • $ 42,509.27
 • 12
 • ID

  Indonesia

 • mujiza
 • 354.28%
 • 1,313
 • 55.17%
 • 96.04%
 • $ 45,428.40
 • 13
 • TH

  Thailand

 • Phat
 • 301.64%
 • 50
 • 28.63%
 • 80%
 • $ 40,163.50
 • 14
 • UK

  Ukraine

 • AiVENGO
 • 238.98%
 • 17
 • 20.96%
 • 100%
 • $ 33,898.49
 • 15
 • EN

  South Africa

 • Eddy
 • 263.33%
 • 78
 • 35.73%
 • 73.08%
 • $ 36,333.15
 • 16
 • EN

  South Africa

 • BLUEZ
 • 237.06%
 • 152
 • 37.16%
 • 98.68%
 • $ 33,706.48
 • 17
 • EN

  Nigeria

 • ELIJAHDARE
 • 150.99%
 • 23
 • 20.6%
 • 47.83%
 • $ 25,098.96
 • 18
 • JA

  Japan

 • ita3
 • 163.45%
 • 17
 • 30.14%
 • 94.12%
 • $ 26,344.85
 • 19
 • ID

  Indonesia

 • acan
 • 112.86%
 • 106
 • 23.15%
 • 78.3%
 • $ 21,285.64
 • 20
 • MS

  Malaysia

 • Champ
 • 145.16%
 • 26
 • 32.22%
 • 53.85%
 • $ 24,515.94
 • ranking-1
  RU

  ksm1

  $ 999,210.05

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  9,892.10%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  406
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  40.63%
 • อัตราการชนะ %
  81.53%
 • ranking-2
  TH

  Saduytoos

  $ 321,139.73

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  3,111.40%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  21
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  35.17%
 • อัตราการชนะ %
  100%
 • ranking-3
  JA

  tomopapa51

  $ 199,211.04

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  1,892.11%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  430
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  19.61%
 • อัตราการชนะ %
  90.93%
 • 4
  EN

  Tammiyo

  $ 97,729.80

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  877.30%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  110
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  8.91%
 • อัตราการชนะ %
  100%
 • 5
  RU

  Korol

  $ 79,384.96

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  693.85%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  22
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  20.24%
 • อัตราการชนะ %
  95.45%
 • 6
  TH

  Taey

  $ 71,255.01

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  612.55%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  410
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  25.43%
 • อัตราการชนะ %
  95.37%
 • 7
  ID

  Langitglwing

  $ 54,048.67

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  440.49%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  176
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  31.57%
 • อัตราการชนะ %
  73.3%
 • 8
  EN

  ali

  $ 40,144.90

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  301.45%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  86
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  11.63%
 • อัตราการชนะ %
  98.84%
 • 9
  KO

  minelauva

  $ 38,797.60

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  287.98%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  25
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  16.79%
 • อัตราการชนะ %
  92%
 • 10
  UK

  vladimerkuzm

  $ 43,629.52

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  336.30%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  15
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  26.88%
 • อัตราการชนะ %
  100%
 • 11
  EN

  GSHSfx

  $ 42,509.27

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  325.09%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  514
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  25.36%
 • อัตราการชนะ %
  88.72%
 • 12
  ID

  mujiza

  $ 45,428.40

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  354.28%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  1313
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  55.17%
 • อัตราการชนะ %
  96.04%
 • 13
  TH

  Phat

  $ 40,163.50

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  301.64%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  50
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  28.63%
 • อัตราการชนะ %
  80%
 • 14
  UK

  AiVENGO

  $ 33,898.49

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  238.98%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  17
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  20.96%
 • อัตราการชนะ %
  100%
 • 15
  EN

  Eddy

  $ 36,333.15

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  263.33%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  78
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  35.73%
 • อัตราการชนะ %
  73.08%
 • 16
  EN

  BLUEZ

  $ 33,706.48

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  237.06%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  152
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  37.16%
 • อัตราการชนะ %
  98.68%
 • 17
  EN

  ELIJAHDARE

  $ 25,098.96

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  150.99%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  23
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  20.6%
 • อัตราการชนะ %
  47.83%
 • 18
  JA

  ita3

  $ 26,344.85

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  163.45%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  17
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  30.14%
 • อัตราการชนะ %
  94.12%
 • 19
  ID

  acan

  $ 21,285.64

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  112.86%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  106
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  23.15%
 • อัตราการชนะ %
  78.3%
 • 20
  MS

  Champ

  $ 24,515.94

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  145.16%
 • ปริมาณการซื้อขาย
  26
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  32.22%
 • อัตราการชนะ %
  53.85%