รางวัล

รางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ

รางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่นๆ

การแข่งขันบัญชีทดลอง

สองครั้งต่อเดือน

รางวัลรวม

$11,000

รางวัลมากมาย!

ระบบการจัดอันดับคะแนน
ขึ้นอยู่กับผลงาน

รางวัล

อันดับที่ 1 500 USD
อันดับที่ 2 300 USD
อันดับที่ 3 100 USD
อันดับที่ 4 50 USD
อันดับที่ 5 50 USD

รางวัลชนะเลิศ (รอบChampionship)

อันดับที่ 1 3,000 USD
อันดับที่ 2 1,000 USD
อันดับที่ 3 500 USD
อันดับที่ 4 300 USD
อันดับที่ 5 200 USD

- การแข่งขันรอบ Championship นั้น ผู้เข้าเเข่งขันที่สามารถเข้าร่วมได้จะต้องเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันรอบก่อนหน้าเท่านั้น

- ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับการโปรโมทในตำแหน่งผู้จัดการกองทุนบัญชี PAMM ของ Land-FX เพื่อให้นักลงทุนสามารถมองเห็น