THAM GIA

Đăng ký Cuộc thi Giao dịch

Đăng ký Cuộc thi Giao dịch

Thể loại Cuộc thi
Đăng ký
-
Bắt đầu Cuộc thi
-
Kết thúc Cuộc thi
-
Thông báo Người chiến thắng
-
 • - Người tham gia nên sử dụng tài khoản demo của cuộc thi do Land-FX cung cấp.
 • - Sau khi gửi đơn đăng ký, hãy kiểm tra số tài khoản và mật khẩu của bạn trong địa chỉ email đã đăng ký.
 • - Khi cuộc thi kết thúc, tài khoản có thể tự động bị xóa.
 • - Bất kỳ giao dịch không lành mạnh nào như sử dụng lỗ hổng giao dịch hay lạm dụng hệ thống khác có thể dẫn đến việc bị loại khỏi cuộc thi.
 • - Quy mô lot tối đa cho mỗi giao dịch là 1 lot

Cách tham gia

 • STEP 01

  Điền đơn đăng ký
 • STEP 02

  Kiểm tra Số MT4 và mật khẩu
  từ email đã đăng ký.
 • STEP 03

  Bắt đầu giao dịch.
  Kiểm tra thứ hạng của tôi.

Tham gia


Thông tin phải chính xác. Người dùng có thông tin không chính xác sẽ không được phép tham gia.

Đăng ký không khả dụng trong ngày hôm nay.
Vui lòng kiểm tra ngày đăng ký được liệt kê ở trên.