CHAMPIONSHIP

What is a Championship?

What is a Championship?

View the PAMM System
Participation
Ang mga nanalo sa bawat
quarter ng 1 buwan
Period
1 buwan na kumpetisyon
sa PAMM system
Winner Benefit
Magiging Manager
ng PAMM system

* Tanging ang mga kalahok lamang na may kinita ang kwalipikadong manalo ng premyong pera.

View the PAMM System

Competition Period

2021.01.04 ~ 2021.01.29 be over

 • Rank
 • Bansa
 • Palayaw
 • Premyo
 • Invest
 • ranking-1
 • BN

  Bangladesh

 • Hjit
 • $ 3,000 USD
 • Invest
 • ranking-2
 • BN

  Bangladesh

 • MSASFx
 • $ 1,000 USD
 • Invest
 • ranking-3
 • EN

  Pakistan

 • KPK
 • $ 500 USD
 • Invest
 • ranking-4
 • TH

  Thailand

 • pong
 • $ 300 USD
 • Invest
 • ranking-5
 • ID

  Indonesia

 • Terlilit
 • $ 200 USD
 • Invest
 • Rank
 • Bansa
 • Palayaw
 • Premyo
 • Invest
 • ranking-2
 • BN

  Bangladesh

 • MSASFx
 • $ 1,000 USD
 • Invest
 • ranking-4
 • TH

  Thailand

 • pong
 • $ 300 USD
 • Invest

Competition Period

2021.01.04 ~ 2021.01.29

 • Rank
 • Bansa /Palayaw
 • Palayaw
 • Kita/Talo (%)
 • Bilang ng Trades
 • Pinakamataas na drawdown (%)
 • Win Ratio %
 • Equity ($)
 • Kasaysayan
 • ranking-1
 • BN

  Bangladesh

 • Hjit
 • 495.12%
 • 835
 • 0.01%
 • 99.88%
 • $ 59,511.77
 • ranking-2
 • BN

  Bangladesh

 • MSASFx
 • 566.25%
 • 330
 • 0.18%
 • 97.58%
 • $ 66,625.16
 • ranking-3
 • EN

  Pakistan

 • KPK
 • 519.66%
 • 174
 • 5.46%
 • 80.46%
 • $ 61,966.49
 • 4
 • TH

  Thailand

 • pong
 • 130.21%
 • 45
 • 2.02%
 • 93.33%
 • $ 23,020.61
 • 5
 • ID

  Indonesia

 • Terlilit
 • 212.26%
 • 179
 • 10.22%
 • 56.98%
 • $ 31,226.41
 • 6
 • KO

  South Korea

 • kgs5075
 • 98.85%
 • 77
 • 10.7%
 • 90.91%
 • $ 19,885.04
 • 7
 • TL

  Philippines

 • RAS
 • 47.05%
 • 1,257
 • 15.99%
 • 67.54%
 • $ 14,704.91
 • 8
 • TH

  Thailand

 • Ori Gateaux
 • 14.50%
 • 183
 • 4.38%
 • 95.63%
 • $ 11,450.22
 • 9
 • TH

  Thailand

 • JP
 • 19.04%
 • 49
 • 6.6%
 • 100%
 • $ 11,903.57
 • 10
 • TL

  Philippines

 • Alchemist143
 • -21.24%
 • 55
 • 18.2%
 • 54.55%
 • $ 7,876.10
 • 11
 • TH

  Thailand

 • Phat
 • 134.67%
 • 29
 • 8.78%
 • 93.1%
 • $ 23,467.45
 • 12
 • AR

  Saudi Arabia

 • lennon
 • -77.13%
 • 45
 • 32.84%
 • 48.89%
 • $ 2,286.59
 • 13
 • AR

  Morocco

 • agouvic
 • -89.95%
 • 117
 • 44.02%
 • 82.05%
 • $ 1,005.46
 • 14
 • ID

  Indonesia

 • Gubukasmra34
 • -99.88%
 • 130
 • 42%
 • 74.62%
 • $ 12.29
 • 15
 • TH

  Thailand

 • noon
 • -99.68%
 • 185
 • 40.46%
 • 52.43%
 • $ 31.59
 • 16
 • EN

  Pakistan

 • Muhammad
 • -97.43%
 • 105
 • 42.85%
 • 56.19%
 • $ 257.02
 • 17
 • TH

  Thailand

 • drivetoblue
 • -112.68%
 • 303
 • 38.72%
 • 87.13%
 • $ -1,267.71
 • 18
 • EN

  Nigeria

 • FavourOfGod
 • -99.86%
 • 155
 • 45.26%
 • 63.87%
 • $ 13.96
 • 19
 • TL

  Philippines

 • Jeff
 • -99.99%
 • 183
 • 41.75%
 • 51.91%
 • $ 0.78
 • 20
 • EN

  Pakistan

 • Raheel
 • -99.58%
 • 124
 • 39.15%
 • 77.42%
 • $ 41.77
 • ranking-1
  BN

  Hjit

  $ 59,511.77

 • Kita/Talo (%)
  495.12%
 • Bilang ng Trades
  835
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  0.01%
 • Win Ratio %
  99.88%
 • ranking-2
  BN

  MSASFx

  $ 66,625.16

 • Kita/Talo (%)
  566.25%
 • Bilang ng Trades
  330
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  0.18%
 • Win Ratio %
  97.58%
 • ranking-3
  EN

  KPK

  $ 61,966.49

 • Kita/Talo (%)
  519.66%
 • Bilang ng Trades
  174
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  5.46%
 • Win Ratio %
  80.46%
 • 4
  TH

  pong

  $ 23,020.61

 • Kita/Talo (%)
  130.21%
 • Bilang ng Trades
  45
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  2.02%
 • Win Ratio %
  93.33%
 • 5
  ID

  Terlilit

  $ 31,226.41

 • Kita/Talo (%)
  212.26%
 • Bilang ng Trades
  179
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  10.22%
 • Win Ratio %
  56.98%
 • 6
  KO

  kgs5075

  $ 19,885.04

 • Kita/Talo (%)
  98.85%
 • Bilang ng Trades
  77
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  10.7%
 • Win Ratio %
  90.91%
 • 7
  TL

  RAS

  $ 14,704.91

 • Kita/Talo (%)
  47.05%
 • Bilang ng Trades
  1257
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  15.99%
 • Win Ratio %
  67.54%
 • 8
  TH

  Ori Gateaux

  $ 11,450.22

 • Kita/Talo (%)
  14.50%
 • Bilang ng Trades
  183
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  4.38%
 • Win Ratio %
  95.63%
 • 9
  TH

  JP

  $ 11,903.57

 • Kita/Talo (%)
  19.04%
 • Bilang ng Trades
  49
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  6.6%
 • Win Ratio %
  100%
 • 10
  TL

  Alchemist143

  $ 7,876.10

 • Kita/Talo (%)
  -21.24%
 • Bilang ng Trades
  55
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  18.2%
 • Win Ratio %
  54.55%
 • 11
  TH

  Phat

  $ 23,467.45

 • Kita/Talo (%)
  134.67%
 • Bilang ng Trades
  29
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  8.78%
 • Win Ratio %
  93.1%
 • 12
  AR

  lennon

  $ 2,286.59

 • Kita/Talo (%)
  -77.13%
 • Bilang ng Trades
  45
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  32.84%
 • Win Ratio %
  48.89%
 • 13
  AR

  agouvic

  $ 1,005.46

 • Kita/Talo (%)
  -89.95%
 • Bilang ng Trades
  117
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  44.02%
 • Win Ratio %
  82.05%
 • 14
  ID

  Gubukasmra34

  $ 12.29

 • Kita/Talo (%)
  -99.88%
 • Bilang ng Trades
  130
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  42%
 • Win Ratio %
  74.62%
 • 15
  TH

  noon

  $ 31.59

 • Kita/Talo (%)
  -99.68%
 • Bilang ng Trades
  185
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  40.46%
 • Win Ratio %
  52.43%
 • 16
  EN

  Muhammad

  $ 257.02

 • Kita/Talo (%)
  -97.43%
 • Bilang ng Trades
  105
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  42.85%
 • Win Ratio %
  56.19%
 • 17
  TH

  drivetoblue

  $ -1,267.71

 • Kita/Talo (%)
  -112.68%
 • Bilang ng Trades
  303
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  38.72%
 • Win Ratio %
  87.13%
 • 18
  EN

  FavourOfGod

  $ 13.96

 • Kita/Talo (%)
  -99.86%
 • Bilang ng Trades
  155
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  45.26%
 • Win Ratio %
  63.87%
 • 19
  TL

  Jeff

  $ 0.78

 • Kita/Talo (%)
  -99.99%
 • Bilang ng Trades
  183
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  41.75%
 • Win Ratio %
  51.91%
 • 20
  EN

  Raheel

  $ 41.77

 • Kita/Talo (%)
  -99.58%
 • Bilang ng Trades
  124
 • Pinakamataas na drawdown (%)
  39.15%
 • Win Ratio %
  77.42%