รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคืออะไร?

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคืออะไร?

View the PAMM System
การเข้าร่วม
ผู้ชนะของการเเข่งขัน
ทุกรอบ
ระยะเวลา
แข่งขัน 1 เดือน
ผ่านระบบ PAMM
ผลประโยชน์ของผู้ชนะ
เป็นผู้จัดการ
ระบบ PAMM

* กรณีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ในส่วนกำไร/ขาดทุน(%)ของบัญชีแข่งขันเกิดการติดลบ เงินรางวัลจะไม่ถูกนำจ่าย

View the PAMM System

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.10.01 ~ 2020.10.31 สิ้นสุดแล้ว

 • อันดับ
 • ประเทศ
 • ชื่อเล่น
 • รางวัล
 • ลงทุน
 • อันดับ
 • ประเทศ
 • ชื่อเล่น
 • รางวัล
 • ลงทุน

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.10.01 ~ 2020.10.31

 • อันดับ
 • ประเทศ /ชื่อเล่น
 • ชื่อเล่น
 • กำไร/ขาดทุน(%)
 • # จำนวนของการซื้อขาย
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
 • อัตราการชนะ %
 • Equity ($)
 • ประวัติ
 • ranking-1
 • UK

  Ukraine

 • Deodatus
 • 381.26%
 • 122
 • 4.56%
 • 86.07%
 • $ 48,125.85
 • ranking-2
 • UK

  Ukraine

 • vanhal510
 • 913.19%
 • 121
 • 32.37%
 • 75.21%
 • $ 101,318.63
 • ranking-3
 • KO

  South Korea

 • Master
 • 270.03%
 • 908
 • 6%
 • 64.43%
 • $ 37,003.32
 • 4
 • ID

  Indonesia

 • Nsr046
 • 121.19%
 • 202
 • 11.11%
 • 93.07%
 • $ 22,119.12
 • 5
 • TH

  Thailand

 • Lit23
 • 56.16%
 • 234
 • 40.67%
 • 41.88%
 • $ 15,615.91
 • 6
 • EN

  Nigeria

 • Tammiyo
 • -23.69%
 • 128
 • 29.01%
 • 81.25%
 • $ 7,631.04
 • 7
 • KO

  South Korea

 • sht0408
 • -20.83%
 • 64
 • 28.27%
 • 71.88%
 • $ 7,916.63
 • 8
 • ID

  Indonesia

 • yukita
 • -28.04%
 • 91
 • 24.13%
 • 80.22%
 • $ 7,195.74
 • 9
 • JA

  Japan

 • kirie
 • -21.89%
 • 223
 • 11.23%
 • 76.23%
 • $ 7,810.67
 • 10
 • KO

  South Korea

 • ohdaniel
 • -38.25%
 • 52
 • 34.62%
 • 73.08%
 • $ 6,174.66
 • 11
 • ID

  Indonesia

 • Tuyul
 • 29.40%
 • 47
 • 25.65%
 • 82.98%
 • $ 12,940.00
 • 12
 • JA

  Japan

 • ken
 • -59.34%
 • 913
 • 27.25%
 • 72.51%
 • $ 4,065.90
 • 13
 • PT

  Brazil

 • SamuraiFX
 • -71.36%
 • 132
 • 30.54%
 • 65.91%
 • $ 2,863.69
 • 14
 • ID

  Indonesia

 • Provit
 • -76.94%
 • 163
 • 22.08%
 • 69.94%
 • $ 2,305.60
 • 15
 • ID

  Indonesia

 • puput
 • -99.79%
 • 413
 • 38.38%
 • 63.44%
 • $ 20.83
 • 16
 • BN

  Bangladesh

 • Asif2911
 • -98.07%
 • 180
 • 43.41%
 • 78.89%
 • $ 193.06
 • 17
 • TL

  Philippines

 • Mich
 • -99.99%
 • 102
 • 43.59%
 • 52.94%
 • $ 1.50
 • 18
 • TH

  Thailand

 • Nez
 • -100.07%
 • 91
 • 40.61%
 • 86.81%
 • $ -6.61
 • 19
 • EN

  Pakistan

 • aslamfx
 • -99.14%
 • 114
 • 43.23%
 • 60.53%
 • $ 86.34
 • 20
 • JA

  Japan

 • Quintetdonna
 • -99.99%
 • 92
 • 46.76%
 • 81.52%
 • $ 0.99
 • ranking-1
  UK

  Deodatus

  $ 48,125.85

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  381.26%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  122
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  4.56%
 • อัตราการชนะ %
  86.07%
 • ranking-2
  UK

  vanhal510

  $ 101,318.63

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  913.19%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  121
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  32.37%
 • อัตราการชนะ %
  75.21%
 • ranking-3
  KO

  Master

  $ 37,003.32

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  270.03%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  908
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  6%
 • อัตราการชนะ %
  64.43%
 • 4
  ID

  Nsr046

  $ 22,119.12

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  121.19%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  202
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  11.11%
 • อัตราการชนะ %
  93.07%
 • 5
  TH

  Lit23

  $ 15,615.91

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  56.16%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  234
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  40.67%
 • อัตราการชนะ %
  41.88%
 • 6
  EN

  Tammiyo

  $ 7,631.04

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -23.69%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  128
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  29.01%
 • อัตราการชนะ %
  81.25%
 • 7
  KO

  sht0408

  $ 7,916.63

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -20.83%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  64
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  28.27%
 • อัตราการชนะ %
  71.88%
 • 8
  ID

  yukita

  $ 7,195.74

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -28.04%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  91
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  24.13%
 • อัตราการชนะ %
  80.22%
 • 9
  JA

  kirie

  $ 7,810.67

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -21.89%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  223
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  11.23%
 • อัตราการชนะ %
  76.23%
 • 10
  KO

  ohdaniel

  $ 6,174.66

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -38.25%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  52
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  34.62%
 • อัตราการชนะ %
  73.08%
 • 11
  ID

  Tuyul

  $ 12,940.00

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  29.40%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  47
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  25.65%
 • อัตราการชนะ %
  82.98%
 • 12
  JA

  ken

  $ 4,065.90

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -59.34%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  913
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  27.25%
 • อัตราการชนะ %
  72.51%
 • 13
  PT

  SamuraiFX

  $ 2,863.69

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -71.36%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  132
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  30.54%
 • อัตราการชนะ %
  65.91%
 • 14
  ID

  Provit

  $ 2,305.60

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -76.94%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  163
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  22.08%
 • อัตราการชนะ %
  69.94%
 • 15
  ID

  puput

  $ 20.83

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.79%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  413
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  38.38%
 • อัตราการชนะ %
  63.44%
 • 16
  BN

  Asif2911

  $ 193.06

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -98.07%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  180
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  43.41%
 • อัตราการชนะ %
  78.89%
 • 17
  TL

  Mich

  $ 1.50

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.99%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  102
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  43.59%
 • อัตราการชนะ %
  52.94%
 • 18
  TH

  Nez

  $ -6.61

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -100.07%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  91
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  40.61%
 • อัตราการชนะ %
  86.81%
 • 19
  EN

  aslamfx

  $ 86.34

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.14%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  114
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  43.23%
 • อัตราการชนะ %
  60.53%
 • 20
  JA

  Quintetdonna

  $ 0.99

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.99%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  92
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  46.76%
 • อัตราการชนะ %
  81.52%