รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคืออะไร?

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศคืออะไร?

View the PAMM System
การเข้าร่วม
ผู้ชนะของการเเข่งขัน
ทุกรอบ
ระยะเวลา
แข่งขัน 1 เดือน
ผ่านระบบ PAMM
ผลประโยชน์ของผู้ชนะ
เป็นผู้จัดการ
ระบบ PAMM

* กรณีหลังจากสิ้นสุดการแข่งขัน ในส่วนกำไร/ขาดทุน(%)ของบัญชีแข่งขันเกิดการติดลบ เงินรางวัลจะไม่ถูกนำจ่าย

View the PAMM System

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.07.01 ~ 2020.07.31 สิ้นสุดแล้ว

 • อันดับ
 • ประเทศ
 • ชื่อเล่น
 • รางวัล
 • ลงทุน
 • อันดับ
 • ประเทศ
 • ชื่อเล่น
 • รางวัล
 • ลงทุน

ระยะเวลาการแข่งขัน

2020.07.01 ~ 2020.07.31

 • อันดับ
 • ประเทศ /ชื่อเล่น
 • ชื่อเล่น
 • กำไร/ขาดทุน(%)
 • # จำนวนของการซื้อขาย
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
 • อัตราการชนะ %
 • Equity ($)
 • ประวัติ
 • ranking-1
 • ID

  Indonesia

 • Suci
 • 266.14%
 • 688
 • 20.1%
 • 83.28%
 • $ 36,613.77
 • ranking-2
 • EN

  Nigeria

 • samjane
 • 152.81%
 • 55
 • 0%
 • 100%
 • $ 25,281.10
 • ranking-3
 • ID

  Indonesia

 • dade
 • 14.03%
 • 293
 • 50%
 • 74.74%
 • $ 11,402.57
 • 4
 • TL

  Philippines

 • Ron
 • -28.94%
 • 48
 • 2.63%
 • 68.75%
 • $ 7,106.04
 • 5
 • TL

  Philippines

 • BRYAN
 • -27.25%
 • 159
 • 21.5%
 • 76.1%
 • $ 7,274.80
 • 6
 • ID

  Indonesia

 • puput
 • -48.89%
 • 115
 • 22.49%
 • 71.3%
 • $ 5,111.12
 • 7
 • KO

  South Korea

 • JGRyu
 • -61.44%
 • 108
 • 39%
 • 49.07%
 • $ 3,856.20
 • 8
 • TL

  Philippines

 • jellieanne
 • -57.81%
 • 164
 • 34.11%
 • 40.85%
 • $ 4,218.93
 • 9
 • ID

  Indonesia

 • Likeearth
 • -99.77%
 • 793
 • 33.49%
 • 73.27%
 • $ 22.68
 • 10
 • TH

  Thailand

 • inwFoX
 • -94.21%
 • 163
 • 41.38%
 • 46.01%
 • $ 578.86
 • 11
 • TH

  Thailand

 • Lit18
 • -87.03%
 • 198
 • 34.58%
 • 42.93%
 • $ 1,297.18
 • 12
 • TH

  Thailand

 • Nuinui
 • -98.93%
 • 123
 • 38.16%
 • 86.99%
 • $ 106.82
 • 13
 • TL

  Philippines

 • jmsalva
 • -97.79%
 • 311
 • 44.23%
 • 93.25%
 • $ 221.46
 • 14
 • EN

  Pakistan

 • Shmas
 • -99.94%
 • 67
 • 46.41%
 • 82.09%
 • $ 5.61
 • 15
 • ID

  Indonesia

 • Budi Aja
 • -96.31%
 • 7
 • 42.12%
 • 0%
 • $ 368.74
 • 16
 • TH

  Thailand

 • MooTee
 • -98.89%
 • 126
 • 44.26%
 • 73.02%
 • $ 110.74
 • 17
 • TH

  Thailand

 • JaCk
 • -96.37%
 • 9
 • 44.7%
 • 22.22%
 • $ 362.67
 • 18
 • AR

  Egypt

 • Tornado66
 • -99.98%
 • 91
 • 41.03%
 • 29.67%
 • $ 1.51
 • 19
 • KO

  South Korea

 • win8497
 • -99.11%
 • 296
 • 48.7%
 • 72.97%
 • $ 88.93
 • 20
 • TL

  Philippines

 • Gilbz
 • -98.50%
 • 3
 • 42.8%
 • 0%
 • $ 149.68
 • ranking-1
  ID

  Suci

  $ 36,613.77

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  266.14%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  688
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  20.1%
 • อัตราการชนะ %
  83.28%
 • ranking-2
  EN

  samjane

  $ 25,281.10

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  152.81%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  55
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  0%
 • อัตราการชนะ %
  100%
 • ranking-3
  ID

  dade

  $ 11,402.57

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  14.03%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  293
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  50%
 • อัตราการชนะ %
  74.74%
 • 4
  TL

  Ron

  $ 7,106.04

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -28.94%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  48
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  2.63%
 • อัตราการชนะ %
  68.75%
 • 5
  TL

  BRYAN

  $ 7,274.80

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -27.25%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  159
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  21.5%
 • อัตราการชนะ %
  76.1%
 • 6
  ID

  puput

  $ 5,111.12

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -48.89%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  115
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  22.49%
 • อัตราการชนะ %
  71.3%
 • 7
  KO

  JGRyu

  $ 3,856.20

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -61.44%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  108
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  39%
 • อัตราการชนะ %
  49.07%
 • 8
  TL

  jellieanne

  $ 4,218.93

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -57.81%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  164
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  34.11%
 • อัตราการชนะ %
  40.85%
 • 9
  ID

  Likeearth

  $ 22.68

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.77%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  793
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  33.49%
 • อัตราการชนะ %
  73.27%
 • 10
  TH

  inwFoX

  $ 578.86

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -94.21%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  163
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  41.38%
 • อัตราการชนะ %
  46.01%
 • 11
  TH

  Lit18

  $ 1,297.18

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -87.03%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  198
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  34.58%
 • อัตราการชนะ %
  42.93%
 • 12
  TH

  Nuinui

  $ 106.82

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -98.93%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  123
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  38.16%
 • อัตราการชนะ %
  86.99%
 • 13
  TL

  jmsalva

  $ 221.46

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -97.79%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  311
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  44.23%
 • อัตราการชนะ %
  93.25%
 • 14
  EN

  Shmas

  $ 5.61

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.94%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  67
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  46.41%
 • อัตราการชนะ %
  82.09%
 • 15
  ID

  Budi Aja

  $ 368.74

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -96.31%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  7
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  42.12%
 • อัตราการชนะ %
  0%
 • 16
  TH

  MooTee

  $ 110.74

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -98.89%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  126
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  44.26%
 • อัตราการชนะ %
  73.02%
 • 17
  TH

  JaCk

  $ 362.67

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -96.37%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  9
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  44.7%
 • อัตราการชนะ %
  22.22%
 • 18
  AR

  Tornado66

  $ 1.51

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.98%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  91
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  41.03%
 • อัตราการชนะ %
  29.67%
 • 19
  KO

  win8497

  $ 88.93

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -99.11%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  296
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  48.7%
 • อัตราการชนะ %
  72.97%
 • 20
  TL

  Gilbz

  $ 149.68

 • กำไร/ขาดทุน(%)
  -98.50%
 • # จำนวนของการซื้อขาย
  3
 • จุดขาดทุนสูงสุด (%)
  42.8%
 • อัตราการชนะ %
  0%